Media

          Swedish International Film Festival                           July 27, 2021

Black Reels Film Festival Berlin                                  September 2021    *Award Winner

Paris Lift-off Film Festival                                            October 24, 2021

Amsterdam Lift-off Film Festival                                October 10, 2021